બધાની અપેક્ષાઓ પૂરી કરી કરીને હું થાકી જાઉં છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 19, 2019 Krishnkant Unadkat 0

બધાની અપેક્ષાઓ પૂરી કરી કરીને હું થાકી જાઉં છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ થોડો ઝાઝો હિસાબ તો આપો, ખોટો સાચો જવાબ તો આપો, બાગમાં […]

કોણ તારા વિશે શું બોલશે એની પરવા તું ન કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 12, 2019 Krishnkant Unadkat 4

કોણ તારા વિશે શું બોલશે એની પરવા તું ન કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ છેવટ સુધી સ્વયંમાં એવા તે રત રહ્યા, છેવટ સુધી સ્વયંથી […]

પ્રેમ અને સફળતા માટે તું જરાયે અધીરો ન થા – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 5, 2019 Krishnkant Unadkat 3

પ્રેમ અને સફળતા માટે તું જરાયે અધીરો ન થા ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ રાઝ ઘણા જાણે છે દર્પણ, તોયે ચૂપ છે, બોલો, એનું બળજબરીથી […]

તારી અંદરના કલાકારને તું કેટલો ઓળખે છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 29, 2019 Krishnkant Unadkat 0

તારી અંદરના કલાકારને તું કેટલો ઓળખે છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દર્દ હલ્કા હૈ સાંસ ભારી હૈ, જિએ જાને કી રસ્મ જારી હૈ, આપકે […]

માણસના ચહેરા અને વર્તનનું ડિજિટલ વર્ઝન એક્ટિવ છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 22, 2019 Krishnkant Unadkat 2

માણસના ચહેરા અને વર્તનનું ડિજિટલ વર્ઝન એક્ટિવ છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હૌંસલે જિંદગી કે દેખતે હૈં, ચલિએ કુછ રોજ જી કે દેખતે હૈં, […]

જિંદગીની તો ફિતરત જ સરપ્રાઇઝ આપવાની છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 15, 2019 Krishnkant Unadkat 2

જિંદગીની તો ફિતરત જ સરપ્રાઇઝ આપવાની છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘૂંટ કડવા તે છતાં પણ જામ જેવી જિંદગી, લિફાફામાં બંધ કોં ઇનામ જેવી […]

જિંદગીને સમજવા માટે ખરાબ અનુભવો પણ જરૂરી છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 9, 2019 Krishnkant Unadkat 0

જિંદગીને સમજવા માટે ખરાબ અનુભવો પણ જરૂરી છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એ જીવશે ને જિંદગીનો સાર નહીં મળે, જેને કદીય પીઠ પર વાર […]

મારા ઇમોશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું સાવ ધોવાણ થઈ ગયું છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

May 1, 2019 Krishnkant Unadkat 0

મારા ઇમોશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું સાવ ધોવાણ થઈ ગયું છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ટોચ પર પહોંચી જવાયું હોત તો સારું હતું, કે પછી પાછું વળાયું […]

કામ હોય ત્યારે જ હું બધાને યાદ આવું છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 24, 2019 Krishnkant Unadkat 0

કામ હોય ત્યારે જ હું બધાને યાદ આવું છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ચાલને, માણસમાં થોડું વ્હાલ વાવી જોઈએ, ને પછી વાડ થઈ વેલા […]

હું તારી જગ્યાએ હોઉં તો આવું ન જ કરું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 17, 2019 Krishnkant Unadkat 0

હું તારી જગ્યાએ હોઉં તો આવું ન જ કરું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કઈ ગલીમાં ક્યાં વળું? લે તું જ કે’, તું નથી, ક્યાંથી […]