હું ખરાબ ન લગાડું એટલે તારે સારું નહીં લગાડવાનું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 13, 2017 Krishnkant Unadkat 0

હું ખરાબ ન લગાડું એટલે તારે સારું નહીં લગાડવાનું?  ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હવે હું બધાથી છું ઊંચે હવામાં, મને કોઈ નાખી ગયું ત્રાજવામાં, […]

આત્મા અમર હશે, પણ એ હોંકારો ક્યાં દે છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 6, 2017 Krishnkant Unadkat 0

આત્મા અમર હશે, પણ એ હોંકારો ક્યાં દે છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કેટલો આ દૂર તારો વાસ છે, પણ વિચારોમાં તું મારી પાસ […]

મને જેટલી લાગણી છે એટલી તને નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

September 1, 2017 Krishnkant Unadkat 8

મને જેટલી લાગણી છે એટલી તને નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ખારાશ આખા ગામની બાઝી પડી મને, દરિયો થવાની ખેવના કેવી નડી મને, નારાજગીનો […]

આ રોજેરોજની માથાકૂટથી હવે હું કંટાળી ગયો છું – ચિંતનની પળે

August 23, 2017 Krishnkant Unadkat 0

આ રોજેરોજની માથાકૂટથી હવે હું કંટાળી ગયો છું ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હોય કડવાશ ભલે ઘૂંટ ભરી તો લઈએ, આંસુઓ માફ કરો, સહેજ હસી […]

હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! – ચિંતનની પળે

August 2, 2017 Krishnkant Unadkat 0

હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ વાત મારી માનશે એવુંય કંઈ નથી, આમ પણ મારે હવે કે’વુંય […]

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 26, 2017 Krishnkant Unadkat 0

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો, ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો […]

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 12, 2017 Krishnkant Unadkat 4

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   નજર કી ધૂપ મેં આને સે પહલે, ગુલાબી થા વો […]

મને બધું જ મૂકીને ક્યાંક ભાગી જવાનું મન થાય છે! -ચિંતનની પળે

July 5, 2017 Krishnkant Unadkat 0

મને બધું જ મૂકીને ક્યાંક ભાગી જવાનું મન થાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   જાતનો આધાર લઈ બેઠા રહ્યા, હું પણાનો ભાર લઈ […]