ક્યારેક મન થાય એવું પણ કંઈક કરવું જોઈએ – ચિંતનની પળે

August 24, 2016 Krishnkant Unadkat 0

ક્યારેક મન થાય એવું પણ કંઈક કરવું જોઈએ ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અપને મન મેં ડૂબ કર પા જા સુરાગ-એ-જિંદગી, તૂ અગર મેરા નહીં […]

સપનાં ધીરે ધીરે પૂરાં થાય એમાં જ મજા છે : ચિંતનની પળે

August 22, 2016 Krishnkant Unadkat 0

સપનાં ધીરે ધીરે પૂરાં થાય એમાં જ મજા છે ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એવું છે થોડું, છેતરે રસ્તા કે ભોમિયા, એક પગ બીજાને છળે […]

ભાગી જવું કે છોડી દેવું એ આઝાદી કે મુક્તિ નથી! – ચિંતનની પળે

July 13, 2016 Krishnkant Unadkat 4

ભાગી જવું કે છોડી દેવું એ આઝાદી કે મુક્તિ નથી!   ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ માણસને જરા ખોતરો, ને ખજાનો નીકળે, સાચવીને સંઘરેલો, એક […]

May 22, 2016 Krishnkant Unadkat 0

ટેરરિઝમ એપ્સ ફોર કિડ્ઝ અ આતંકવાદનો અ, બ બૉમ્બનો બ દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ‘મારો દીકરો કે મારી દીકરી તો મોબાઇલથી એટલા બધા યુઝ ટુ છે કે […]