આટલા બધા સારા નહીં થવાનું, દુનિયા સારી નથી! – ચિંતનની પળે

October 19, 2016 Krishnkant Unadkat 2

આટલા બધા સારા નહીં થવાનું, દુનિયા સારી નથી! ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આમ શાને આપણું અડબંગ ખાતું હોય છે? એક જીવન કેટલા સ્તર પર […]

મારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે હું માફ કરી શકતો નથી! – ચિંતનની પળે

September 28, 2016 Krishnkant Unadkat 4

મારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે હું માફ કરી શકતો નથી! ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગેરસમજણ સામટી ફેલાવ ના, દુશ્મનોની જેમ તું બોલાવ ના, કાં […]

મારી જિંદગી કોઈની શરતો પર જીવવા માટે નથી!​ – ચિંતનની પળે

September 21, 2016 Krishnkant Unadkat 7

મારી જિંદગી કોઈની શરતો પર જીવવા માટે નથી! ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જેટલી અહીં ધારણા દેખાય છે, એટલી ક્યાં શક્યતા દેખાય છે. પારદર્શક હોય […]

ક્યારેક મન થાય એવું પણ કંઈક કરવું જોઈએ – ચિંતનની પળે

August 24, 2016 Krishnkant Unadkat 0

ક્યારેક મન થાય એવું પણ કંઈક કરવું જોઈએ ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અપને મન મેં ડૂબ કર પા જા સુરાગ-એ-જિંદગી, તૂ અગર મેરા નહીં […]

સપનાં ધીરે ધીરે પૂરાં થાય એમાં જ મજા છે : ચિંતનની પળે

August 22, 2016 Krishnkant Unadkat 0

સપનાં ધીરે ધીરે પૂરાં થાય એમાં જ મજા છે ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એવું છે થોડું, છેતરે રસ્તા કે ભોમિયા, એક પગ બીજાને છળે […]