તું ઇરાદાપૂર્વક મને અવોઇડ કરે છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 25, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તું ઇરાદાપૂર્વક મને અવોઇડ કરે છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   આંખોમાં આવી રીતે તું દૃશ્યો ન મોકલાવ, ખાલી થયેલ ગામમાં જાસો ન મોકલાવ, […]

તારું ખરાબ લગાડવાનું મેં બંધ કરી દીધું છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 18, 2018 Krishnkant Unadkat 2

તારું ખરાબ લગાડવાનું મેં બંધ કરી દીધું છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   મૈં ઇંતજાર મેં હૂં તૂ કોઈ સવાલ તો કર, યકીન રખ […]

તારી પાસે તો મારું સ્ટેટસ જોવાનોય ટાઇમ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 11, 2018 Krishnkant Unadkat 10

તારી પાસે તો મારું સ્ટેટસ જોવાનોય ટાઇમ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   જો ઝંખના મરી જશે તો વારતા પતી જશે, ને જીવ ઝળહળી […]

મારી સાથે ખોટું કરીને એણે મોટી ભૂલ કરી છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

April 4, 2018 Krishnkant Unadkat 2

મારી સાથે ખોટું કરીને એણે મોટી ભૂલ કરી છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   કહેં કિસ સે હમારા ખો ગયા ક્યા, કિસી કો ક્યા […]

જિંદગી જીવતા તો આપણે જ શીખવું પડે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 28, 2018 Krishnkant Unadkat 2

જિંદગી જીવતા તો આપણે જ શીખવું પડે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ઇતના ક્યોં સિખાએ જા રહી હૈ જિંદગી, હમેં કૌન સી સદિયાં ગુજારની […]

તું પહેલાં હતો એના કરતાં સારો થયો છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 21, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તું પહેલાં હતો એના કરતાં સારો થયો છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   છે પ્રેમનો સવાલ, જરા તો નજીક આવ! ઊભી ન કર દીવાલ, […]

માણસ વહેલો કે મોડો ઓળખાઈ જતો હોય છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 14, 2018 Krishnkant Unadkat 4

માણસ વહેલો કે મોડો ઓળખાઈ જતો હોય છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   પરખના મત પરખને મેં કોઈ અપના નહીં રહતા, કિસી ભી આઇને […]

બ્રેકઅપ થયું છે તો વેદના તો થવાની જ ને! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

March 7, 2018 Krishnkant Unadkat 2

બ્રેકઅપ થયું છે તો વેદના તો થવાની જ ને! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અબ ખુશી હૈ ન કોઈ ગમ રુલાને વાલા, હમને અપના લિયા […]

મને કહેને, તને મારામાં શું નથી ગમતું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 28, 2018 Krishnkant Unadkat 0

મને કહેને, તને મારામાં શું નથી ગમતું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ લાખ ભલેને હોય કુટેવો, માણસ તોયે મળવા જેવો, સૌ પૂછે છે: સારું છેને? […]

ખબર નહીં આ બધામાંથી મને ક્યારે છુટકારો મળશે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

February 21, 2018 Krishnkant Unadkat 0

ખબર નહીં આ બધામાંથી મને ક્યારે છુટકારો મળશે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   આભ છે ઘનઘોર ને છે વાદળોનો ગડગડાટ, એક જણને ભીતરે તડકાપણું […]