હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! – ચિંતનની પળે

August 2, 2017 Krishnkant Unadkat 0

હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ વાત મારી માનશે એવુંય કંઈ નથી, આમ પણ મારે હવે કે’વુંય […]

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 26, 2017 Krishnkant Unadkat 0

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો, ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો […]

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 12, 2017 Krishnkant Unadkat 4

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   નજર કી ધૂપ મેં આને સે પહલે, ગુલાબી થા વો […]

મને બધું જ મૂકીને ક્યાંક ભાગી જવાનું મન થાય છે! -ચિંતનની પળે

July 5, 2017 Krishnkant Unadkat 0

મને બધું જ મૂકીને ક્યાંક ભાગી જવાનું મન થાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   જાતનો આધાર લઈ બેઠા રહ્યા, હું પણાનો ભાર લઈ […]

તને એમ થશે કે આનું ફેમિલી તો કેવું વિચિત્ર છે! : ચિંતનની પળે

June 28, 2017 Krishnkant Unadkat 0

તને એમ થશે કે આનું ફેમિલી તો કેવું વિચિત્ર છે!  ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   પડતી નથી કદીયે જાણે સવાર ઘરમાં, અંધાર ફિટ કરે […]

એ મારી જિંદગીનો સૌથી ખરાબ સમય હતો! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 21, 2017 Krishnkant Unadkat 0

એ મારી જિંદગીનો સૌથી ખરાબ સમય હતો!  ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   તું જો આવે તો અછોવાનાં કરું, ને ગઝલથી સૌનાં મોં મીઠાં કરું, […]

મને તો બધા ઉપરથી ભરોસો ઊઠી ગયો છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

June 14, 2017 Krishnkant Unadkat 0

મને તો બધા ઉપરથી ભરોસો ઊઠી ગયો છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   શબ્દ સ્વછંદી બને તો રોકવો પડે, મૌન તારી એ ફરજ છે, […]

મનને મનાવવાનો પણ હવે થાક લાગે છે! – ચિંતનની પળે

June 7, 2017 Krishnkant Unadkat 2

મનને મનાવવાનો પણ હવે થાક લાગે છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   આંસુ વિણ ફરફરવાનું દુ:ખ કોને કહેવું, સાવ સૂકું ઝરમરવાનું દુ:ખ કોને કહેવું. […]