તમે શું માનો છો? રૂપિયાથી ખુશી કે સુખ ખરીદી શકાય? : દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 13, 2017 Krishnkant Unadkat 0

તમે શું માનો છો? રૂપિયાથી ખુશી કે સુખ ખરીદી શકાય? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   માણસ રૂપિયા પાછળ સતત દોડતો રહે છે. નો ડાઉટ, જિંદગી સારી રીતે […]

હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! – ચિંતનની પળે

August 2, 2017 Krishnkant Unadkat 0

હવે હું મન થાય એમ કરીશ, કોઈ રોકવાવાળું નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ વાત મારી માનશે એવુંય કંઈ નથી, આમ પણ મારે હવે કે’વુંય […]

EMI : લોનના હપ્તા ભરવાનું ટેન્શન તમને કેવુંક રહે છે? – દૂરબીન

July 31, 2017 Krishnkant Unadkat 0

EMI : લોનના હપ્તા ભરવાનું ટેન્શન તમને કેવુંક રહે છે? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણે ત્યાં લોનના હપ્તા ભરવાના નિયમો બહુ કડક છે. હપ્તા ન ભરો તો […]

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 26, 2017 Krishnkant Unadkat 0

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો, ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો […]

કામ વિશે કામની વાત! રીડર્સ, તને મારા પર ભરોસો નહીં કે? : દૂરબીન

July 24, 2017 Krishnkant Unadkat 0

કામ વિશે કામની વાત! રીડર્સ, તને મારા પર ભરોસો નહીં કે? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   માણસે આખા દિવસમાં કેટલા કલાક કામ કરવું જોઈએ? મજબૂરી હોય અને […]

વિમાનમાં વાઇ-ફાઇ : મોબાઇલ હવે પ્લેનમાં પણ શાંતિ લેવા નહીં દે! – દૂરબીન

July 17, 2017 Krishnkant Unadkat 0

વિમાનમાં વાઇ-ફાઇ :  મોબાઇલ હવે પ્લેનમાં પણ શાંતિ લેવા નહીં દે! દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   વિમાનમાં નેટવર્ક સર્વિસ એ આમ તો કોઇ નવી વાત નથી. દુનિયાની […]

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

July 12, 2017 Krishnkant Unadkat 4

મેં સંબંધ બચાવવાના બધા જ પ્રયાસ કરી લીધા છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   નજર કી ધૂપ મેં આને સે પહલે, ગુલાબી થા વો […]

ગુરુ V/S ગૂગલ ગુરુ : બિન ગુરુ જ્ઞાન કહાં સે પાઉં? – દૂરબીન

July 10, 2017 Krishnkant Unadkat 0

ગુરુ V/S ગૂગલ ગુરુ :  બિન ગુરુ જ્ઞાન કહાં સે પાઉં? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ગુરુને ભગવાન કરતાં વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવે છે. ગુરુના દરજ્જાને પ્રાપ્ત […]