તારી સંવેદનાઓ મરી ન જાય એનું ધ્યાન રાખજે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 17, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તારી સંવેદનાઓ મરી ન જાય એનું ધ્યાન રાખજે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   આભથી ઊંચો બને વિશ્વાસ, ત્યારે ચેતજે, શ્વાસમાંથી નીકળે નિશ્વાસ, ત્યારે ચેતજે, […]

આપણે બધા જ લોકો ‘ઓવર ઇટિંગ’ કરીએ છીએ – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 12, 2018 Krishnkant Unadkat 0

આપણે બધા જ લોકો ‘ઓવર ઇટિંગ’ કરીએ છીએ દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કેટલું ખાવું અને શું ખાવું એ પ્રશ્ન દરેક માણસને થતો જ હોય છે. […]

જરૂર ન હોય ત્યારે ગેરહાજર પણ રહેવું જોઈએ – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 8, 2018 Krishnkant Unadkat 0

જરૂર ન હોય ત્યારે ગેરહાજર પણ રહેવું જોઈએ ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ઔરોં કી બુરાઈ કો ન દેખું વો નજર દે, હાં અપની […]

એક લડકા ઔર એક લડકી કભી દોસ્ત નહીં હો સકતે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 5, 2018 Krishnkant Unadkat 0

એક લડકા ઔર એક લડકી કભી દોસ્ત નહીં હો સકતે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દોસ્તીને ‘જેન્ડર’ નડે? છોકરો અને છોકરી સારા ફ્રેન્ડ હોઇ જ શકે. […]

જિંદગી સંબંધો સુધારવાનો મોકો આપે જ છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

August 1, 2018 Krishnkant Unadkat 0

જિંદગી સંબંધો સુધારવાનો મોકો આપે જ છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   અપેક્ષા એ હતી કે આજ નહીં તો કાલ બદલાશે, ગમે ત્યારે અચાનક […]