તને ખબર છે આજે મારી સાથે શું થયું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 10, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તને ખબર છે આજે મારી સાથે શું થયું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   સર્વ ત્યાગીને હિમાલય પર જવાનું છે સરળ, રોજના મેદાનમાં જો આવ […]

જોજે હો, આ ફોટો ક્યાંય અપલોડ નથી કરવાનો! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 3, 2018 Krishnkant Unadkat 0

જોજે હો, આ ફોટો ક્યાંય અપલોડ નથી કરવાનો! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ઝાંખો પાંખો પથ્થર જેવો માણસ છે આ, શિલાલેખના અક્ષર જેવો માણસ […]