તને વાતવાતમાં ખોટું શેનું લાગી જાય છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 31, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તને વાતવાતમાં ખોટું શેનું લાગી જાય છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   કોઈ પણ કારણ વિના રૂઠી જવાની ટેવ છે, સ્વપ્નને મધ્યાંતરે તૂટી જવાની […]

ગાળ, અપશબ્દ, બેડ વર્ડ્ઝ બોલનારા લોકો કેવા હોય છે? – દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 29, 2018 Krishnkant Unadkat 0

ગાળ, અપશબ્દ, બેડ વર્ડ્ઝ બોલનારા લોકો કેવા હોય છે? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   દુનિયાની એકેય ભાષા એવી નથી જેમાં ગાળ ન હોય. દરેક માણસ ક્યારેક ને […]

તમે બદલો લેવામાં માનો છો કે જતું કરવાનું તમને ગમે છે? : દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 22, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તમે બદલો લેવામાં માનો છો કે જતું કરવાનું તમને ગમે છે? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   કેટલાક લોકોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે જ્યાં સુધી એ બદલો […]

તારી સ્ટ્રગલનું તને ગૌરવ હોવું જોઈએ, અફસોસ નહીં – ચિંતનની પળે

January 17, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તારી સ્ટ્રગલનું તને ગૌરવ હોવું જોઈએ, અફસોસ નહીં ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ, એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય […]

તને ખબર છે આજે મારી સાથે શું થયું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 10, 2018 Krishnkant Unadkat 0

તને ખબર છે આજે મારી સાથે શું થયું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   સર્વ ત્યાગીને હિમાલય પર જવાનું છે સરળ, રોજના મેદાનમાં જો આવ […]

જોજે હો, આ ફોટો ક્યાંય અપલોડ નથી કરવાનો! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

January 3, 2018 Krishnkant Unadkat 0

જોજે હો, આ ફોટો ક્યાંય અપલોડ નથી કરવાનો! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   ઝાંખો પાંખો પથ્થર જેવો માણસ છે આ, શિલાલેખના અક્ષર જેવો માણસ […]